Přspěvek Vojenské zdravotní pojišťovny

08.02.2011 07:07

 23Příspěvek na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty.   

      Pojišťovna poskytne příspěvek pojištěncům VoZP ČR na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty v celé ČR ve výši do 500,-Kč.  

K poskytnutí příspěvku je nutno předložit následující doklady:

 

 žádost o poskytnutí příspěvku (formulář je možno stáhnout z internetu zde, nebo získat na  pobočce VoZP ČR),

 originál dokladu o úhradě.